Веб-сайт Центрального виконавчого комітету політичної партії "Вперед, Україно!"

В П Е Р Е Д,   У К Р А Ї Н О !

 на головну

02.07.2004

 

З А Я В А

 

ПРО СТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВПЕРЕД, УКРАЇНО!"

 

 

Україна тяжко хвора.

Сьогодні під загрозою опинились не лише добробут українців, не лише демократичні підвалини української держави, але й сам факт її незалежного існування.

Ми, громадяни України, заявляємо про те, що 6 лютого 1999 року ми об'єднались у політичну партію Вперед, Україно!.

Ми брали безпосередню участь у створені та становлені Української держави. Проте, всупереч нашим і, безперечно, більшості українців, сподіванням бачити Україну демократичною, правовою, цивілізованою, європейською країною, політичні сили, що опинились біля керма влади, створили в Україні систему державно-монополістичного, “олігархічного” капіталізму.

Великі спекулятивні капітали, створені в часи безконтрольного розподілу державної власності, зрослися з виконавчою владою. Економічна та соціальна політика проводиться представниками великих фінансовопромислових груп і в інтересах цих груп. Збереження виконавчої влади в руках своїх ставлеників, підпорядкування їм судової та законодавчої влади, преси, громадських та політичних організацій, поширення впливу підконтрольного великому капіталові державного апарату на всі ділянки суспільного життя і ліквідація паростків громадянського суспільства, перекачування коштів платників податків у приватні кишені: такі засоби використовують "олігархи " задля отримання монопольних надприбутків.

Результати такої політики зубожіння людей, фактичне припинення виробництва, банкрутство дрібних та середніх підприємців. А крім того -систематичне порушення прав людини: атака на свободу слова, нехтування самоврядних прав міст і районів, переслідування політичних опонентів. Система безконтрольної і безвідповідальної виконавчої влади сприяє всевладдю фінансово-промислових груп, ліквідації соціальних та демократичних завоювань українського народу, розвиткові корупції та злочинності.

Сьогодні Україну вразила криза політичної, економічної, соціальної систем. Ми не хочемо говорити тільки про зміну одного президента чи прем'єра на іншого. Ми будемо діяти задля зміни системи суспільних відносин в Україні, бо теперішний їх стан загрожує українській економіці, демократії, самому існуванню незалежної Української держави.

Існуючі національно - демократичні партії залишились на рівні гасел 90-го року і не тільки не запропонували програму правових та економічних змін в Україні, але й самі інтегрувались в існуючу систему. Тим паче ми не бачимо перспективи у сил комуністичного реваншу.

Ми зрозуміли необхідність створення політичної сили, яка б забезпечила не просто зміну людей біля влади. Ми зрозуміли необхідність об'єднатися у політичну силу, яка б забезпечила зміну економічної, соціальної і правової політики, силу, яка своєю стратегічною метою визначила б входження України до вільної, нової сім'ї демократичних, цивілізованих народів Європи.

Соціально - економічна криза загострила пртиріччя між фінансово - промисловими групами з одного боку та найманими робітниками і середнім класом - з іншого. І якщо симпатії пенсіонерів, робітників і колгоспників у більшості належать лівим партіям, то інтелігенція (гуманітарна та технічна), студенство, дрібні та середні підприємці, кваліфіковані робітники, ті, хто може діяти лише в умовах свободи – думки, слова, вибору. економічної свободи -  це та соціальна група,  яка прагне соціальних змін і яка чекає на появу політичної сиди, яка принесе ці зміни. "Вперед, Україно!" готова стати такою силою незалежно від сьогоденних вигід і перспектив на найближчих виборах.

У центрі ідеологічної доктрини партії "Вперед, Україно!" знаходиться людина, її гідність, свобода та вільний розвиток.

Головним завданням партії "Вперед, Україно!" є реалізація у повному 'обсязі прав і свобод людини в Україні.

“Вперед, Україно!” вважає себе нащадком великої філософської традиції гуманістів і виступає за реалізацію і гарантії здійснення в Україні прав:

соціальних, зокрема:

- права на винагороду за працю та своєчасність цієї винагороди,

- права на соціальній захист,

- права на житло та недоторканість житла,

- права на охорону здоров'я, на освіту, на творчість, - права на екологічно чисте довкілля;

економічних, зокрема:

- права на вибір діяльності та праці,

-  свободи підприємницької діяльності;

політичних, зокрема:

 - свободи думки та слова,

- cвободи совісті та переконань,

- недоторканості особи,

- права об'єднань, зборів, демонстрацій та страйків.

 

         "Вперед, Україно!" заявляє, що минув час фінансово-економічних експериментів над українізми і настав час соціальної економічної політики.

 Ми - за соціальну ринкову економіку та соціально і економічно справедливе суспільство.

Вперед, Україно! втілюватиме в життя принцип відповідальної держави, відповідальної влади, відповідального уряду.

Прийшов час змінити наше життя, змінити економічну і політичну систему.

 

ВПЕРЕД, УКРАЇНО!

 

 

Прийнято установчою конференцією ВУ  - 6 лютого 1999р.

© - ВСІ ПРАВА ЗАСТЕРЕЖЕНО.